tuandui_wang_zhuyin-1

Wang, Zhuyin, Ph.D.

Co-founder & Chief Scientific Officer

Li, Sean (Xiangqun), Ph.D.

Co-founder & Chief Executive Officer

tuandui_chen_lei-2

Cheng, Lei, B.S.

Co-founder & President

tuandui_gong_huanzhang-3

Gong, Huanzhang, B.S.

Co-founder and Vice president

Liu, Henry Huiqing, M.D.

Vice President

tuandui_wang_yuanheng-2

Sally Wang Liang, Esq., J,D., M.P.H.

VP of Business Development