tuandui_chen_lei-2

Cheng, Lei, B.S.

Co-founder & President

Li, Sean (Xiangqun), Ph.D.

Co-founder & Chief Executive Officer

tuandui_gong_huanzhang-3

Gong, Huanzhang, B.S.

Co-founder and Senior Vice President

Liu, Henry Huiqing, M.D.

Senior Vice President

tuandui_li_yilong-1

Yilong, Li, Ph.D.

Director of Medicinal Chemistry

tuandui_liu_wenge-1

Executive Director of the Pharmacology Department

tuandui_wang_hong-1

Hong Wang, Ph.D.

Associate Director of Structural Biology

tuandui_wang_yuanheng-2

Sally Wang Liang, Esq., J,D., M.P.H.

VP of Business Development

tuandui_Rumit-3

Rumit Ph.D.

BD Associate Director